Month
Октябрь 2022

Ответственная кампания

  В соответствии с Конституцией (ст.83) прокуратура от имени государства осуществляет (в установленных законом пределах и формах) высший надзор за соблюдением законности и

Жауапты науқан

  Конституцияға (83-бап) сәйкес прокуратура мемлекет атынан (заңда белгіленген шектерде және нысандарда) заңдылықтың сақталуын жоғары қадағалауды жүзеге асырады және сотта мемлекеттің мүдделерін білдіреді.

ХАЛҚЫ АРДАҚТАҒАН ҚАЛАМГЕРЛЕР

Биыл көркемсөздің хас шеберлері, қазақ әдебиетіндегі орны ерекше жазушылар Ғабит Мүсіреповтың туғанына – 120 жыл, Әзілхан Нұршайықовтың туғанына –100 жыл және Дулат Исабековтың

В НАШИХ РУКАХ БУДУЩЕЕ СТРАНЫ

20 ноября т.г. в Казахстане состоятся внеочередные президентские выборы. Это очень важная кампания для каждого из нас, которая определит курс нашего дальнейшего развития.

МАҢЫЗДЫ ШЕШІМ

Елімізде 20-қараша күні өтетін кезектен тыс Президент сайлауына салмақты баға беріп, оны мемлекетіміздің тұтастығы мен ұлт келешегімен байланыстырып, саяси сауаттылық танытушы қазақстандықтардың саны